Team Sparebanken Sør

Bakgrunn

Team Sparebanken Sør har tatt steg for steg hvert år siden Team Plussbank så dagens lys i 2010. Laget skal være et tilbud til de beste syklistene fra Sørlandet samtidig som man skal ha et sterkt nok lag til å kunne konkurrere internasjonalt. Derfor har det helt fra starten av vært med utøvere fra andre deler av landet. Det har skjedd en gradvis profesjonalisering i organiseringen og oppfølgingen av utøverne. Team Sparebanken Sør har en tydelig treningsfilosofi som legger grunnlaget for sesongplanene og gjennomføring av treningen. Vi er opptatt av å utvikle utøvere som skal prestere som «voksne» syklister. Det betyr en langsiktig utviklingsplan med progresjon i treningsinnhold og nivået på konkurransene. Gjennom at lagets trenere er tett på utøverne og at det er en tett dialog trenerne i mellom fanger man opp utøvernes utvikling samt at det blir gode faglige arenaer. 

Offensivitet er en kjørestil regel som utøverne selv har definert; de vil ha en offensiv kjørestil som de vet vil være utviklende på sikt. Det betyr i noen tilfeller at resultatene ikke står i stil med prestasjonene underveis i konkurransen, det brukes krefter på offensiv kjøring framfor å tenke taktisk riktig i forhold til å oppnå det beste resultatet. Blø for drakta er en annen kjørestil regel; det betyr at man kjører som et lag og utfører de arbeidsoppgavene som er bestemt på forhånd. Som utøver graver man dypt for at laget skal prestere og noen ganger må man sette egne muligheter til side for at laget som helhet skal lykkes. 

«Sultne ulver jager best» er et samlende motto for laget. Å være på hugget etter hele tiden å prestere bedre er meget viktig i en prestasjonsgruppe, har man ikke sulten så blir innsatsen deretter. 

Lagets målsetting er å bidra til at hver enkelt utøver utvikler seg slik at denne får ut sitt potensiale. I løpet av de fire første årene var målet å rekruttere en utøver til proffverden. Dette målet er oppnådd gjennom Sondre Holst Enger. I og med at det nå er flere av de unge på laget med proffpotensiale så er det en naturlig målsetting å rekruttere en ny proff i løpet av to år. 

Lagets eier Thor Hushovd har tydelige verdier og holdninger, han er meget opptatt av at dette overføres til utøvergruppen. Gjennom medlemskap i Ren Idrett og MPCC samt at Fair Play er en av grunnverdiene er noen av de konkrete tiltakene for å ha fokus på dette. Ledelsen er i alle sammenhenger tydelige på å ha verdier og holdninger på dagsorden noe som er særdeles viktig for en ung utøvergruppe


Hilsen alle oss i Team Sparebanken Sør