Team Sparebanken Sør

Støtteapparat

Thomas Bourrasin

 
Massør

Alder: 28

Idrettslig bakgrunn: 
Seks år i sykkelsporten.

I TSS siden: 2014.

Godfoten min: «Lommemat».

Favorittmat & drikke: 
Lasagne og champagne.